Kiedy może nas reprezentować radca prawny?

Czy tylko prawnik może nas bronić? Czyli o reprezentacji naszej osoby przez radcę prawnego.

Od 1 lipca 2015 weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodzie radcy prawnego, która zrównała ze sobą ten zawód z adwokatem. Od tego momentu można korzystać z pomocy w sprawach procesowych właśnie z usług radcy prawnego. Wywołała ona wiele kontrowersji, w szczególności w środowiskach adwokackich, gdyż został złamany monopol na bycie obrońcą. Dla klientów była to dobra zmiana, gdyż poszerzyły się możliwości wynajęcia reprezentanta w sądzie. Aby zrozumieć to zagadnienie, należy się przyjrzeć profesji radcowskiej i w jaki sposób działa taka osoba.

Kim jest radca prawny i czym w ogóle się zajmuje

Radca prawny to osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze, zdała aplikację oraz egzamin zawodowy i jest wpisana w listę radców prawnych. Musi on mieć bardzo rozległą wiedzę z działu prawniczego, na którym głównie się skupia. Mogą to być dziedziny prawa jak: handlowe, karne, cywilne, skarbowe i podatkowe, rodzinne, administracyjne, spadkowe i upadłościowe. Jak nazwa wskazuje, zajmuje się on doradzaniem w sprawach prawnych w tychże działach i rozwiązywaniem problemów, które mogą potencjalnie powstać. Również mogą rozpatrywać umowy i dokumenty, które chcemy podpisać. Mogą je też również opracowywać i sporządzać projekty umów. Jak wiele innych zawodów prawniczych obejmuję go również tajemnica i etyka zawodowa, odpowiadając przed sądem jako świadek, może on odmówić udzielenia odpowiedzi, gdyby wiązałoby się to z ujawnieniem tajemnicy.

Komu może doradzać radca?

To zależy od dziedziny prawnej. Jeśli jest to dział spraw karnych, to może on doradzać klientom indywidualnym (czyli osoby fizyczne). Jeśli chodzi o sprawy skarbowo-podatkowe lub handlowe to często są to przedsiębiorstwa (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki komandytowe itd.) instytucje publiczne, urzędy administracyjne. Natomiast jeśli chodzi o firmy, to może on również (po odbyciu specjalnego kursu i zdobyciu certyfikatu) być w roli mediatora pomiędzy stronami, jak również zajmować się spotkaniami wspólników. Warto nadmienić, że radca prawny może być zatrudniony o umowę o pracę u przedsiębiorcy lub posiadać własną kancelarię radcowską.

Reprezentacja radcy prawnego naszej osoby w sprawach procesowych

Radca prawny może zostać wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu w sprawach procesowych (podobnie jak adwokat), jeżeli strona w procesie nie jest w stanie finansowo zapewnić sobie obrońcy. Radca będzie wnosił również np. w sprawach sądowo-administracyjnych skargę. Również naszym pełnomocnikiem, po wydaniu odpowiednich dokumentów w sprawach cywilnych jak rozwód, czy o alimenty może zostać radca prawny. Poznań może się pochwalić naprawdę pokaźną reprezentacją przedstawicieli tego zawodu. Kiedy natomiast nie może nas reprezentować? Jeżeli groziłoby to złamaniu tajemnicy zawodowej. Na przykład: Radca prawny z Poznania nie będzie występował w sprawie przeciw poznańskiej firmie, w której wcześniej pracował. Nie będzie on również występował przeciw członkowi swojej rodziny w sprawach procesowych.

Czyli radca prawny to adwokat?

Nie jest tak, gdyż adwokat może zawierać z nami umowy cywilno-prawne, natomiast radca może być zatrudniony u nas na umowie. Adwokat ma tylko prawie wyłączną możliwość na bycie obrońcą podczas spraw karnych i karnoskarbowych. Radca może być, jeśli nie jest zatrudniony na etacie np. w naszej firmie, dlatego będziemy zmuszeni skorzystać z pomocy adwokata. W obydwóch zawodach jednak obowiązuje etyka zawodowa i mogą oni podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, dlatego zatem muszą oni bardzo uważać.