Czy detektyw to zawód międzynarodowy?

Kierunki nauczania, na których edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu z kwalifikacją zawodową, potwierdzoną egzaminem państwowym stanowią podstawę do wykonywania pracy za granicą w wyuczonym zawodzie. Jeżeli egzamin lub świadectwo zostaną wydane w dwóch językach, można ubiegać się o zatrudnienie za granicą. W większości zawodów jednak umiejętności muszą być dostosowane do obowiązujących w konkretnym kraju realiów i warunków oraz technologii, determinujących działalność w zakresie konkretnej profesji.

Detektyw – czy to zawód międzynarodowy?

Zawody międzynarodowe to profesje, w których wyuczonym zakresie można podejmować zatrudnienie na terenie wielu krajów. Jeśli chodzi o zawód detektywa, jego specyfika może oznaczać konieczność wyjazdów zagranicznych, by tam prowadzić postępowanie w celu ujawnienia szczegółów sprawy. Detektyw, posiadający uprawnienia do pracy w zawodzie na terenie Polski, czyli jednego z krajów europejskich ma prawo przemieszczać się w celu podjęcia pracy do dowolnego kraju europejskiego, będącego krajem, objętym umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Detektyw, będący obywatelem Polski, Francji, Niemiec lub innego kraju, zrzeszonego w ramach UE może swobodnie pracować na terenie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, krajów, tworzących Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (EFTA).

Czy w pracy detektywa za granicą wymaga się dodatkowych uprawnień?

Uprawnienia detektywa, zgodnie z programem szkoleń zapewniają przyzwolenie na pracę za granicą jednak zależnie od przepisów prawnych, obowiązujących w danym kraju szczegółowe wytyczne mogą różnić się od siebie. Przepisy szczegółowe, dotyczące np. posiadania i użycia broni mogą sprawiać, że aby pracować w zawodzie detektywa na terenie konkretnego kraju potrzebne będą uprawnienia, uzyskane na miejscu. Zdarza się ponadto, że do wykonywania pracy detektywa międzynarodowo potrzebne są dokumenty, potwierdzające uprawnienia w konkretnej dziedzinie, wymagane na terenie konkretnego kraju. Detektyw powinien posiadać pozwolenie na używanie broni lub posiadanie i używanie niektórych sprzętów i urządzeń, niezbędnych do rejestrowania osób i zdarzeń. Uprawnienia stają się konieczne również w sytuacji, gdy za granicą detektyw potrzebuje uzyskać informacje lub dostęp do informacji od instytucji lokalnych.

Praca detektywa za granicą – co się przyda?

Praca detektywa jest specyficznym zajęciem, wymagającym posiadania wielu cech, określanych jako predyspozycje. Poza intuicją, spostrzegawczością, umiejętnościami fotograficznymi oraz związanymi z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych liczy się przeciętność, nierzucanie się w oczy oraz umiejętność zastosowania kamuflażu. Detektyw musi posiadać pewność siebie, dzięki której doskonale odnajduje się w stresujących oraz wymagających dyskrecji sytuacjach. Praca w środowisku międzynarodowym związana jest ponadto z koniecznością dostosowania się do przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych. Detektyw jako zawód międzynarodowy powinien mieć świadomość oraz wykazywać się wiedzą w zakresie obowiązujących w danym kraju przepisów. Praca za granicami kraju wiąże się z dostosowaniem do stref czasowych, warunków klimatycznych oraz przepisów ruchu drogowego krajów, w których przebywamy. Detektyw w pracy międzynarodowej wykazywać powinien się elastycznością w dopasowaniu do zmiennych warunków oraz wykazywać się znajomością języków obcych. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów jest tym, co znacznie ułatwi mu pracę nie tylko za granicą, ale na co dzień w kraju.

Takiego detektywa, który odnajdzie się za granicą powinniśmy szukać w dużych ośrodkach miejskich, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać choćby: detektyw Poznań a ukaże się lista, z której wybierzemy prawdziwego profesjonalistę.