Nagrody dla najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w Wielkopolsce przyznane

W konkursie tym drugie miejsce zajęła instalacja znajdująca się w mieście Poznań. To ekspozycja reliktów Palatium Mieszka I znajdujące się na Ostrowie Tumskim. Palatium to nic innego jak przedstawienie kształtu siedziby pierwszego władcy Polski. Organizatorami tego niezwykłego konkursu jest Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu.

Palatium to instalacja wykonana ze szkła hartowanego. Na materiale umieszczono tekst a cała forma ma przypominać mur dawnej siedziby.

„Realizacja została doceniona za eleganckie wyeksponowanie w przestrzeni publicznej zabytków archeologicznych, które dowodzą świetności początków państwa polskiego” – uzasadniają werdykt jurorzy konkursu.

Projekt tej niezwykłej instalacji wykonała Pracownia Projektowa J.P. Woźny. Zarówno pomysł na projekt jak i pieczę nad całą realizacją to autorstwo dwóch architektów Tomasza Urbanowicza oraz Konrada Urbanowicza.