Uwagi do uchwały krajobrazowej przyjmowane do 6 czerwca

Przez miesiąc, do 6 czerwca, można składać wnioski do poznańskiego Zarządu Gruntów w kwestii wniesienia uwag do uchwały krajobrazowej. Kolejne publiczne wystawienie do dalszego przetwarzania było skutkiem unieważnienia dokumentu przez Wojewodę Wielkopolski.

21 lutego weszła w życie poznańska uchwała krajobrazowa. Dokument, który ma ułatwić walkę z celową reklamą, został jednak odwołany przez prezydenta Wielkopolski. Opóźnia to przygotowanie terenu o kilka miesięcy.

„Uchwała krajobrazowa to najważniejsze i kluczowe narzędzie, które pomoże w porządkowaniu przestrzeni publicznej stolicy Wielkopolski. Nie zgadzamy się z decyzją wojewody, jednak jej zaskarżenie do sądu administracyjnego jedynie przedłużyłoby okres chaosu reklamowego w Poznaniu. Priorytetem jest dla nas jak najszybsze rozwiązanie tego problemu” – mówił w marcu Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta.

Zapisy uchwały zostały dostosowane do stanowiska Wojewody Wielkopolskiego. Wszystkie zmiany wprowadzone do tekstu powodują jednak konieczność powtórzenia procedury. Uchwała była już ponownie opiniowania i uzgadniania. 20 kwietnia została także wyłożona do publicznego wglądu.