Projekt „Światełko dla Czerwca ’56”

„Światełko dla Czerwca ’56” to projekt edukacyjny, który został stworzony przez Muzeum Powstania Poznańskiego-Czerwiec 1956. Przez ostatnie 14 lat, dzieci i młodzież uczestniczą w tym projekcie, odwiedzając groby osób związanych z wydarzeniami czerwcowymi w Poznaniu. Poprzez poznawanie lokalnej historii, uczestnicy kształtują swoją regionalną tożsamość. Uroczyste rozpoczęcie akcji odbyło się na Cytadeli, przy grobie Mariana Kubiaka, w obecności Jędrzeja Solarskiego, zastępcy prezydenta Miasta.

Kolejna edycja akcji „Światełko dla Czerwca ’56” właśnie się rozpoczęła. Jak co roku, przed rocznicą wydarzeń, symboliczne światełka pamięci zapłoną na grobach. Uczniowie i przedszkolaki z różnych zakątków Polski udają się na cmentarze, aby porządkować groby wybranych osób i zapalać znicze. Muzeum Powstania Poznańskiego-Czerwiec 1956 jest inicjatorem tego przedsięwzięcia, które ma na celu upamiętnienie nieżyjących już uczestników buntu oraz innych osób związanych z tym okresem.

„Korzystajcie z tej szansy, że są wśród nas jeszcze żyjący powstańcy z Czerwca „56. Możecie z nimi porozmawiać, możecie do nich się uśmiechnąć, podziękować. Jak byłem w waszym wieku to robiłem wywiady z powstańcami wielkopolskimi. Teraz niestety wszyscy już nie żyją, dlatego korzystajcie z obecności bohaterów Czerwca „56, bo to realna, żywa historia. Ci ludzie walczyli, żebyśmy my teraz mogli żyć w wolnym kraju”. zwrócił się do młodzieży Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta.