Wizyta ambasadora Belgii w Poznaniu

Ambasador Belgii Rik Van Droogenbroeck złożył wizytę w stolicy Wielkopolski. Został przyjęty w ratuszu przez wiceprezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego. Była to pierwsza wizyta Ambasadora w Urzędzie Miasta Poznania. Stanowisko dyplomatyczne pełni od września 2022 r., wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Belgii.

Podczas wizyty omówiono potencjalne obszary współpracy belgijsko-poznańskiej, relacje biznesowe oraz rozwój firm belgijskich w naszym regionie. Poruszono również kwestię pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dyplomata pozostawił swój podpis w księdze pamiątkowej. Dodatkowo wymienili upominki z zastępcą burmistrza.

„Jest dużo podobieństw między miastami belgijskimi a Poznaniem. Nie chodzi tylko o wielkość, ale także historię czy przekrój społeczno-gospodarczy. Dzięki temu możemy na wielu płaszczyznach współpracować, czerpać nawzajem od siebie wiedzę” – mówił Mariusz Wiśniewski.

W tym tygodniu do stolicy Wielkopolski przybyli także przedstawiciele Belgijskiej Izby Gospodarczej. Celem ich wizyty jest nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń oraz poznanie możliwości inwestycyjnych w zachodniej Polsce, w tym w Poznaniu. Belgijscy przedsiębiorcy uczestniczyli w różnych wydarzeniach biznesowych, w tym w business mixerze, który polegał na bezpośrednich spotkaniach poświęconych zrównoważonemu rozwojowi i przyszłości belgijskich inwestycji.