Odpady zagrożeniem dla środowiska: alarmująca sytuacja w okolicach Puszczy Zielonki

Od prawie sześciu lat niezidentyfikowane odpady zalegają na terenie kopalni Bednary, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Zielonki. Istnieje realne ryzyko, że substancje zanieczyszczające mogą przedostać się do obszarów systemu wód podziemnych przyległych do puszczy.

Incydent z pożarem niebezpiecznych substancji w miejscowości Przylep, która znajduje się w pobliżu Zielonej Góry, przyciągnął uwagę opinii publicznej na problem nielegalnego składowania odpadów. Ten zapomniany kwestia budzi coraz więcej obaw.

Zdarzenie związane z pożarem hali pełnej nierozpoznanych odpadów w Przylepie wyraźnie uwypukliło fakt, iż nie podjęto odpowiednich działań mających na celu ochronę ludności i środowiska naturalnego. Mimo że wszystkie organy ochrony środowiska dysponują informacjami na ten temat, nie podejmują one zdecydowanych kroków w kierunku rozwiązania problemu.