Podsumowanie wyników egzaminu ósmoklasisty 2023 w Poznaniu oraz okolicach

Rezultaty egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2023 roku w szkołach poznańskich były zdecydowanie satysfakcjonujące, jednak niektóre gminy z powiatu poznańskiego osiągnęły nawet lepsze wyniki. Mimo to, istnieje pewne zastrzeżenie – ogólnie rzecz ujmując, Wielkopolska nie prezentuje się zbyt korzystnie na tle całego kraju. Czy możemy dowiedzieć się, jak poszczególne instytucje edukacyjne w powiecie poznańskim poradziły sobie ze sprawdzianem?

Egzamin ósmoklasisty w omawianym roku odbył się w dniach 23, 24 i 25 maja. Zadania testowe obejmowały kolejno język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny, z których najczęściej wybierany był język angielski. Ponadto, przewidziane były także dodatkowe terminy egzaminów – te zaplanowano na 12, 13 i 14 czerwca.