Potencjał i perspektywa odbudowy Ukrainy: Kongres Common Future

Przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy, reprezentanci władz lokalnych oraz członkowie rządu, będą tworzyć platformę dialogu na temat przyszłego kształtu Ukrainy podczas zbliżającego się Kongresu Odbudowy Ukrainy Common Future. Spotkanie zostanie zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich już we wrześniu.

Kluczowym wydarzeniem, które odbywać się będzie w Poznaniu we wrześniu, jest Kongres Odbudowy Ukrainy Common Future. Jest to forum ekonomiczne stworzone z myślą o promowaniu współpracy między przedstawicielami samorządów polskich i ukraińskich, delegatami rządu oraz przedsiębiorcami z obu krajów. Głównym celem tego zgromadzenia jest wypracowanie strategii rekonstrukcji Ukrainy po okresie konfliktów.

Tomasz Kobierski, prezes organizującej to wydarzenie Grupy MTP, podkreśla znaczenie odpowiedniego przygotowania na moment, gdy rosyjski agresor zakończy działania wojenne prowadzone przeciwko Ukrainie. Wtedy rozpocznie się proces odbudowy kraju. Wyraża on nadzieję, że dzięki dołożeniu starań przez państwa europejskie, rządy tychże krajów oraz biznesmenów, przebieg odbudowy będzie jak najbardziej efektywny – podsumowuje.