Proces budowy dużego węzła komunikacyjnego między Poznaniem a Plewiskami nabiera tempa

Na styku dwóch miejscowości, Poznania i Plewisk, trwa intensywna budowa węzła komunikacyjnego o znaczącej skali. Po zakończeniu etapu prac związanych z wiaduktami kolejowymi, rozpoczęto prace drogowe. Z dniem 29 czerwca, od czwartku, kierujący pojazdami mają możliwość korzystania z nowo ułożonej nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Piwoniowej i Grunwaldzkiej.

Budowa kompleksowego węzła przesiadkowego, który będzie wyposażony w bezkolizyjne przejście pod torami kolejowymi, została rozpoczęta w marcu 2022 roku i stopniowo zbliża się do zakończenia. W ciągu ubiegłego tygodnia ekipa budowlana rozpoczęła układanie nawierzchni na tych odcinkach dróg, gdzie konstrukcja jest już gotowa. Wykonawca zajmuje się również prowadzeniem prac pod wiaduktami, które obejmują budowę jezdni dla samochodów oraz specjalnie wydzielonego obszaru dla pieszych i rowerzystów.