Zamknięcie węzła Poznań Zachód na autostradzie A2 i trasy ekspresowe: drugi etap remontu

Dla kierowców, którzy podróżują autostradą A2 oraz drogami ekspresowymi w okolicach Poznania, dniu dzisiejszym wiążą się ze znaczącymi zmianami. Rozpoczyna się drugi etap prac remontowych na nawierzchni węzła autostradowego Poznań Zachód, który pełni istotną rolę łączącą A2 z drogami S-11 i S5.

Drugi etap prac remontowych na poznańskim węźle będzie obejmował drogi zjazdowe z autostrady. Objazdy zostaną wyznaczone zgodnie ze zatwierdzonym planem tymczasowej organizacji ruchu, a kierowcy są proszeni o zachowanie ostrożności i przestrzeganie znaków drogowych. Po zakończeniu prac na drogach wjazdowych do autostrady w obrębie węzła Poznań Zachód, prace będą kontynuowane na jezdniach zjazdowych z autostrady. W wyniku prac remontowych zamknięte dla ruchu zostaną łącznice zjazdowe. Objazdy zostaną wyznaczone dla kierowców, którzy poruszają się po autostradzie i chcą skierować się na drogi S5 lub S11.

Dla tych, którzy jadą z Warszawy w kierunku Piły, objazd zostanie wyznaczony na węźle Września. Dalsza trasa prowadzi DK 92 do węzła Tarnowo Podgórne, a następnie można podążać S11 do Piły. Alternatywna trasa prowadzi przez węzeł Poznań Wschód, dalej trasą S5 do węzła Kostrzyn, następnie DK92 do węzła Tarnowo Podgórne i zajazd na S11 skierowany do Piły.