Nowa partia polityczna "Polska jest jedna" wobec problemów z rejestracją listy w Poznaniu

Scena polityczna w Polsce nieustannie się rozwija, co jest widoczne na przykładzie nowo powstałej partii „Polska jest jedna”. Do chwili obecnej partia nie ma jeszcze zarejestrowanej listy w okręgu poznańskim. Powodem tego stanu rzeczy jest działanie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu, która postawiła pod znakiem zapytania prawidłowość złożonych pod listą podpisów.

Na łączną ilość około 5900 podpisów, komisja odrzuciła blisko 1400. Halina Bogusz, liderka listy, wyraziła jednak swoje przekonanie, że mimo to lista ta powinna zostać zaakceptowana przez komisję. Przywołuje jako argument fakt, że po wcześniejszym zarejestrowaniu list w 21 okręgach na terenie całego kraju, komisja jest prawnie zobowiązana do akceptacji także listy poznańskiej.

Po tej decyzji członkowie partii odwołali się do Państwowej Komisji Wyborczej, prezentując argumenty prawne na swoje poparcie. Wyrażają nadzieję, że te argumenty przekonają komisję wyborczą do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Celem jest rejestracja partii „Polska jest jedna” jako ogólnopolskiego komitetu, tworzącego nową wartość i jakość na polskiej scenie politycznej – jak mówiła dr Bogusz.

Ostateczną decyzję Państwowej Komisji Wyborczej można spodziewać się już w najbliższy poniedziałek. Przypomnijmy, że zgodnie z zapisem w Kodeksie Wyborczym, jeżeli komitet zgłosi kandydatów minimum w połowie okręgów wyborczych, ma prawo zgłoszenia listy w dalszych okręgach bez konieczności dodatkowego poparcia podpisami wyborców. Wszystkie inne listy partii w okręgach Wielkopolski zostały już zarejestrowane.