Poznańska aglomeracja otrzyma fundusze na poprawę transportu

Niemal 60 milionów euro zgromadzono dla aglomeracji Poznania w ramach nowego regionalnego programu finansowania, którego celem jest rozwój zrównoważonego transportu. Planowane jest wykorzystanie tych funduszy na realizację kilku istotnych inwestycji. Wśród nich znajdują się konstrukcja węzłów przesiadkowych, zakup nowoczesnych autobusów czy remont dworca autobusowego położonego w Śremie.

Podpisane 12 września br. porozumienie określa cele oraz sposób wykorzystania środków pochodzących z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skierowanych dla poznańskiej aglomeracji. Finansowanie przez ZIT stanowi część środków unijnych przeznaczonych na nowy program regionalny dla Wielkopolski.

Całkowita kwota funduszy przydzielonych dla Poznania i innych gmin tworzących aglomerację, które są objęte programem ZIT, wynosi blisko 120 milionów euro. Mniej więcej połowę tej sumy przewiduje się na inwestycje w sektorze publicznego transportu.