Pleszewskie Centrum Medyczne przystępuje do kolejnej obszernej inwestycji budowlanej i remontowej

W Pleszewskim Centrum Medycznym rusza następna znacząca interwencja w infrastrukturę. Inwestycja ta obejmuje rozbudowę oraz remont Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i położniczo-ginekologicznego, które zostaną udostępnione na wiosnę. Ogólny koszt realizacji prac oszacowano na 14 milionów złotych.

Modernizacja oddziału hematologicznego jest koniecznością, biorąc pod uwagę jego pełnoprofilowy charakter oraz rosnący z roku na rok napływ pacjentów – zauważa Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego. Wyraźnie wzrost zainteresowania usługami tego oddziału potwierdzają liczby – w 2022 roku z poradni hematologicznej i leczenia na oddziale skorzystało 5770 osób, a rok później odnotowano wzrost o 547 osób.

Hematologia to dziedzina medycyny zajmująca się układem krwiotwórczym oraz chorobami związanymi z krwią. Wśród schorzeń leczonych na tym oddziale znajdują się nowotwory krwi oraz układu limfatycznego.

W wyniku intensywnej rozbudowy oraz modernizacji oddziału, planowane jest utworzenie dodatkowych jednoosobowych sal izolacyjnych dla pacjentów z chorobami hematologicznymi, które są szczególnie podatne na kontakt z bakteriami i wirusami. Realizacja tego zadania będzie wiązała się m.in. z wyburzaniem istniejących ścian, demontażem okien i drzwi, a także budową nowych fundamentów, murów i stropów. Oddział powstanie w miejscu poprzednio zajmowanym przez laboratorium, które znajdowało się na pierwszym poziomie szpitala. Przewidywany koszt tej przebudowy wyniesie 7 milionów złotych.