Wyczerpane zapasy krwi w Regionalnej Stacji Krwiodawstwa w Poznaniu: pilne potrzeby i poszukiwanie dawców

Rezerwy krwi grup 0 Rh minus, A Rh minus i B Rh minus są na alarmująco niskim poziomie w Regionalnej Stacji Krwiodawstwa w Poznaniu. Niemniej jednak, każda grupa krwi jest cenna i potrzebna. Właśnie teraz mamy do czynienia z okresem grypy, co oznacza, że wielu regularnych dawców jest chorych i niezdolnych do oddawania krwi. Dodatkowo, niektórzy z nich opuścili miasto na zimowy odpoczynek. W efekcie, mamy do czynienia z drastycznym spadkiem liczby osób oddających krew, podczas gdy zapotrzebowanie szpitali na ten cenny surowiec nadal pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie.

Dzisiaj istnieje możliwość oddania krwi w Luboniu, miejscowości położonej niedaleko Poznania. Tam właśnie organizowana jest akcja poboru krwi w Szkole Podstawowej nr 1 do godziny 14. Ale to nie jedyna możliwość – krew można również oddać przed kościołem w Węglewie w pobliżu Pobiedzisk oraz w Szkole Podstawowej w Mieleszynie niedaleko Gniezna.

Warto również wspomnieć, że od bieżącego roku, specjalny autobus – krwiobus, zatrzymuje się dwa razy w tygodniu na dworcu autobusowym w Poznaniu. Ta regularna akcja nosi hasło „Oddaj krew – uratuj życie”. Można tam oddawać krew we wtorki i piątki, już od godziny 8 rano.