Zasądzono karę więzienia dla policjanta za tragiczne postrzelenie 21-latka

Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zapadł surowy wyrok skierowany do policjanta, który podczas akcji policyjnej w Koninie zastrzelił 21-letniego mężczyznę. Skazany został na trzy lata bezwarunkowego pozbawienia wolności, a dodatkowo sąd wydał orzeczenie o sześcioletnim zakazie pełnienia funkcji policjanta. Wyrok obejmował również nawiązkę dla rodziny tragicznie zmarłego młodego człowieka, konkretnie dla jego ojca.

Obrona usiłowała doprowadzić do uniewinnienia oskarżonego, natomiast prokuratura wnosiła o wyrok skazujący na półtora roku pozbawienia wolności. Jednakże sąd uznał, że dowody mówiące o winie oskarżonego policjanta są jednoznaczne i niepodważalne. Mężczyzna użył swojej służbowej broni, którą odbezpieczył i strzelił bezpośrednio w cel.

Według sędzi Katarzyny Maciaszek, która przewodziła sprawie, oskarżony przekroczył granice swoich uprawnień, dokonując strzału pomimo braku jakichkolwiek przesłanek do użycia broni. W ocenie sądu, oskarżony, mimo że nie był wcześniej karany i wyraził skruchę, przestąpił zasady swojej funkcji, co doprowadziło do tragicznej śmierci 21-letniego Adama Czerniejewskiego.

Takie działanie oskarżonego nie tylko krzywdzi prywatne interesy ofiary, ale również podważa zaufanie do całej instytucji policji, co jest szkodliwe dla społeczeństwa – podkreśliła sędzia.