Anna Bryłka z Konfederacji główna kandydatką w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Poznania

Anna Bryłka, wiceprzewodnicząca Ruchu Narodowego, została przedstawiona jako główna kandydatka Konfederacji w Wielkopolsce na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem Bryłki, Polska nie jest jeszcze gotowa na wystąpienie z Unii Europejskiej, mimo że koszty jej członkostwa będą wzrastać. Przyznaje jednak, że społeczeństwo nie popiera obecnie idei opuszczenia Unii przez Polskę.

Głęboko wierzy ona, że zmierza ku temu, aby reformować lub nawet hamować politykę Unii Europejskiej w dziedzinach takich jak środowisko, handel i imigracja. Bryłka uważa za konieczne przygotowanie kraju na ewentualną dezintegrację Unii Europejskiej, twierdząc, że proces ten może zająć od 15 do 20 lat. To dlatego ważne dla niej jest to, aby Polska była gotowa na tak potężne i długotrwałe przemiany.

Obecna polityka europejska jest punktem krytyki dla Bryłki. Wyraziła ona swój sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu, argumentując, że prowadzi on do wyłączenia części gruntów z użytkowania. Zdaniem Bryłki, taki kierunek działań nie jest korzystny dla Polski.