Komisja Kultury i Nauki przyznaje 1,3 mln zł na konserwacje zabytków w 2024

Podczas ostatniej sesji bieżącej kadencji, Komisja Kultury i Nauki miasta dała pozytywną ocenę projektowi uchwały dotyczącemu dofinansowania prac konserwatorskich na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na rok 2024. Przewidywany plan wydatków zakłada przeznaczenie 1,3 mln złotych na prace budowlane i restauracyjne związane z obiektami o znaczeniu historycznym.

Na spotkaniu, miejski konserwator zabytków przedstawił szczegółowy raport z działań wykonanych w roku 2023. W raporcie uwzględnione zostały prace konserwatorskie przeprowadzone na elementach architektonicznych w kościołach o wielkim znaczeniu dla miasta, takich jak katedra, a także renowacja okien i elewacji wielu budynków. Dzięki tym działaniom możliwe było zachowanie i odnowienie wielu cennych dla miasta obiektów.

W 2024 roku jedenaście projektów, które przeszły pozytywną ocenę, otrzyma dofinansowanie. Beneficjentami środków będą zarówno prywatne kamienice, jak i budynki użyteczności publicznej. Wśród tych, którzy otrzymają dotacje, są właściciele kamienic zlokalizowanych przy ulicach Roosevelta, Woźnej i Wodnej, a także przy ulicach Wyspiańskiego, Chełmońskiego i Mielżyńskiego, które są znane dzięki Polskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk.

Planowane są również prace konserwatorskie na kilku kościołach, w tym na parafii św. Franciszka z Asyżu, Karmelitów Bosych i Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Dodatkowo, wsparcie finansowe otrzyma budynek Gminy Żydowskiej przy ulicy Stawnej.

Niemniej jednak, nie wszystkie zgłoszenia o dofinansowanie uzyskały akceptację. Wśród projektów, które nie otrzymają wsparcia finansowego w tym roku, znajdują się m.in. wiatrak przy ulicy Milczańskiej, Klasztor Bernardynek na ulicy Długiej oraz Akademia Lubrańskiego – obiekty mające istotne miejsce w kulturowym pejzażu miasta.