Najdłuższa kadencja w historii zmagająca się z pandemią i konfliktami politycznymi

Rekordowa, trwająca pięć i pół roku kadencja, jak podkreśla Marszałek, odbywała się w szczególnie skomplikowanych okolicznościach. Radni musieli mierzyć się nie tylko ze zwykłymi obowiązkami, ale także z dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak pandemia COVID-19 oraz konflikt ukraiński.

Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego było dodatkowo utrudnione przez narastanie napięć politycznych na arenie krajowej. Marszałek zauważył, że choć spory między dominującymi partiami miały swoje odbicie w sejmiku, to nie osiągnęły one takiego poziomu zaognienia jak w stolicy kraju.

Marszałek wyraził wdzięczność dla tych, którzy aktywnie angażowali się w prace sejmiku. Jego zdaniem, umiejętność konstruktywnego różnicowania się jest cenna, choć czasem ta różnica przybiera mniej estetyczną formę. Dodał jednak, że jest to część wspólnej pracy nad doskonaleniem siebie oraz całego zespołu.

Podczas tej wyjątkowo długiej kadencji, odbyły się dwie tury wyborów parlamentarnych. Sześciu z radnych uzyskało mandaty poselskie. Wśród nich znalazł się były przewodniczący sejmiku, a teraz poseł i wiceminister, Wiesław Szczepański.

Na zakończenie, Marszałek podziękował radnym za ich pracę i zwrócił uwagę na pozytywne zmiany w krajobrazie Wielkopolski, które zostały zrealizowane dzięki funduszom unijnym.