Problemy finansowe poznańskiej fabryki: rezygnacja prezes i propozycja przejęcia przez prezydenta miasta

Od dłuższego czasu, fabryka zlokalizowana w Poznaniu boryka się z poważnymi problemami ekonomicznymi, przynosząc jedynie straty, a jej długi stale rosną. W obliczu tych trudności, w minionym roku stała się częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Ciągły kryzys finansowy zakładu skutkował ubiegłotygodniową rezygnacją prezes Elżbiety Wawrzynkiewicz. Powodem tej decyzji była niezdolność do znalezienia wspólnego języka z nowo powołanym zarządem PGZ. Wawrzynkiewicz podkreśliła również brak konkretnego planu działania dla spółki jako istotną przyczynę swojego odejścia.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, odniósł się do sytuacji fabryki zapewniając o swojej gotowości do jej przejęcia. Planuje on dziś omówić tę kwestię z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem resortu obrony.

Spotkanie prezydenta Poznania oraz wicepremiera zaplanowane jest na południe dzisiejszego dnia, po którym obaj mają spotkać się z dziennikarzami i omówić wyniki rozmów.