Brak rozstrzygnięcia dotyczącego nowego zarządu Wielkopolski podczas drugiego spotkania nowej kadencji Sejmiku

Podczas drugiego zgromadzenia nowo wybranych radnych Sejmiku Wielkopolskiego nie doszło do ostatecznej decyzji w kwestii powołania nowego zarządu regionu. To znaczy, że do chwili obecnej, nie mamy jeszcze określonego administracyjnego kierownictwa dla Wielkopolski. Co więcej, na dzisiejszym posiedzeniu nie wybrano również marszałka.

PSL zaprezentowało wniosek o przesunięcie decyzji i zwołanie kolejnej przerwy, proponując jako termin 20 maja. Marszałek województwa Marek Woźniak potwierdził trwające rozmowy.

Woźniak stwierdził, że kolejna przerwa ma na celu umożliwienie dogrania kwestii personalnych zarządu, na co naciska PSL oraz Trzecia Droga. Wyraził także swoje oczekiwanie cierpliwego wsparcia dla uzgodnień ze strony tych ugrupowań. Jako lider, chciałby mieć pewność, że każdy z członków koalicji współdziała zgodnie z ustaleniami dokonanymi 15 października.

Dodatkowo marszałek Woźniak zauważył, że rozmowy dotyczące Trzeciej Drogi są jedynym obecnym problemem. Potwierdził również, że Lewica będzie miała swoje miejsce w zarządzie województwa, które ma objąć była poseł Katarzyna Kretkowska, zgodnie z obecnymi ustaleniami.

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa, opowiada się za utrzymaniem dwóch miejsc dla PSL-u w zarządzie województwa.