Kombatanci uczczeni podczas uroczystości Dnia Uczestników Misji Zagranicznych w Poznaniu

Weterani, którzy służyli na świecie w różnych konfliktach, takich jak Wietnam, Egipt czy Afganistan, zgromadzili się podczas ceremonii związanej z dniem uczestników misji zagranicznych. Wydarzenie to odbyło się przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.

Prezes Poznańskiego Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, ppłk rez. Krzysztof Kołcz, podkreślił znaczenie tej rocznicy, przypominając, że polscy żołnierze po raz pierwszy zaczęli uczestniczyć w tego typu misjach już 70 lat temu.

Choć nazwa 'misje pokojowe’ sugeruje brak bezpośredniego konfliktu, rzeczywistość często była inna – jak zauważył ppłk rez. Krzysztof Kołcz. Te misje były pokojowe jedynie z nazwy, gdyż niejednokrotnie niosły za sobą realne ryzyko dla życia i zdrowia ich uczestników.

Podczas uroczystości, Kołcz wyraził również swoją wdzięczność wobec lokalnych władz za wyznaczenie Skweru Żołnierzy Pokojowych Misji Zagranicznych przy ulicy Bukowskiej. Poznańskie Koło Stowarzyszenia, które ma zamiar uczcić swoje 25-lecie w przyszłym roku, planuje postawić w tym miejscu pomnik dedykowany właśnie tym żołnierzom.

Plan budowy obelisku poświęconego uczestnikom misji ONZ został już pozytywnie oceniony przez komisję rady miasta. Teraz pozostaje tylko czekać na jego realizację.