Inwestycje w infrastrukturę rowerową i komunikacyjną: Poznań i Metropolia Poznań w centrum zmian

W przestrzeni miejskiej Poznania oraz obszarze Metropolii Poznań, zostaną zrealizowane istotne inwestycje związane z infrastrukturą rowerową i przesiadkową. W ramach tych działań, przewidziane jest stworzenie nowych dróg rowerowych oraz węzłów przesiadkowych, które znacząco ułatwią codzienne podróże mieszkańców. Plan tych działań został nakreślony z myślą o zakończeniu realizacji do połowy 2026 roku.

Prace te są częścią większego projektu – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury publicznej. Szczególnie ważne jest tu wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, która przeznaczyła na ten cel aż ponad 27 milionów złotych.

Całość zaplanowanej inwestycji została oszacowana na kwotę przekraczającą 43 miliony złotych. Oznacza to, że fundusze unijne pokryją znaczącą część kosztów, umożliwiając efektywną realizację projektu. Dzięki temu mieszkańcy Poznania i Metropolii Poznań będą mogli korzystać z nowoczesnej, bezpiecznej i komfortowej infrastruktury rowerowej oraz przesiadkowej.