Jakie zapisy powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży domu?

W przypadku sprzedaży i kupna domu bardzo często stosowana jest umowa przedwstępna. Jak można się domyślić, jest to umowa, która podpisywana jest między sprzedającym a kupującym jeszcze przed podpisaniem ostatecznej umowy. Umowę przedwstępną można traktować jako pewnego rodzaju zobowiązanie się obu stron do późniejszego zawarcia finalnej umowy. Jest to forma zabezpieczenia dla jednej ze stron na wypadek, gdyby druga strona chciała wycofać się z transakcji. Ważne jest tu, aby wiedzieć dokładnie, co taka umowa powinna zawierać, aby była ważna.

Konieczne zapisy w umowie przedwstępnej

Aby umowa przedwstępna była ważna, musi zawierać kilka obowiązkowych elementów. Przede wszystkim w umowie przedwstępnej muszą znajdować się szczegółowe dane obu stron transakcji. Oczywiście w umowie określony musi być przedmiot transakcji, czyli dom, który przez jedną stronę ma zostać sprzedany, a przez drugą zakupiony. Określona musi być również wartość nieruchomości. Dodatkowo w umowie przedwstępnej znaleźć powinny się informacje o terminie realizacji jej postanowień, sposobie i terminie płatności oraz informacje o ewentualnych konsekwencjach finansowych w przypadku, w którymś jedna ze stron chciałby się z transakcji wycofać. W sieci znaleźć można wzór umowy przedwstępnej sprzedaży domu. Można z niego skorzystać, spisując taką umowę.

Termin realizacji w umowie przedwstępnej

Jednym z kluczowych zapisów w umowie przedwstępnej jest zapis określający termin, w którym obie strony umowy zobowiązują się do realizacji postanowień umowy. Choć, jak wspomniano, jest to element kluczowy, to jednak określenie terminu w umowie przedwstępnej nie jest obowiązkowe. Żadne przepisy nie wymagają, aby taki termin w umowie był określony obowiązkowo. Lepiej jednak, aby taki termin w umowie przedwstępnej został określony. Jeśli bowiem tak się nie stanie, to jedna ze stron w przeciągu 12 miesięcy ma prawo wnioskować o określenie takiego terminu. Jeśli żadna ze stron tego w tym terminie nie zrobi, to nie ma obowiązku podpisywania później umowy finalnej. Umowa przedwstępna stanie się wówczas bezwartościowa. Warto zatem termin określić już w umowie przedwstępnej. Oczywiście istnieje też możliwość ustalenia takiego terminu w aneksie do umowy. Pobierz darmowy wzór z omówieniem.

Stosowanie umowy przedwstępnej – w jakich sytuacjach?

Jak wspomniano, umowa przedwstępna sprzedaży domu stanowi zabezpieczenie dla obu stron. Obliguje ona obie strony to realizacji jej zapisów. W jakich sytuacjach często stosuje się taką umowę? Przykładem może być sytuacja, w której ktoś chce sprzedaż dom, jednak wyprowadzić chce się z niego dopiero po zakupie nowego. W takiej sytuacji sprzedający i kupujący mogą zawrzeć umowę przedwstępną, w której określą, że do ostatecznej sprzedaży nieruchomości dojdzie np. za 6 miesięcy. W takiej sytuacji sprzedający może pozostać w domu i tyle też ma czasu na zakup nowego domu i przeprowadzkę. Kupujący w tym czasie spokojnie czeka na moment, w którym będzie mógł już korzystać z nieruchomości. Umowa zabezpiecza obie strony przed wycofaniem się z transakcji w przeciągu wspomnianych, przykładowych 6 miesięcy.

Umowa przedwstępna a notariusz

Co ważne, umowa przedwstępna nie musi być zawierana w formie aktu notarialnego. Taka umowa nie przenosi bowiem prawa własności. Ustala jedynie warunki jego przeniesienia. Oczywiście jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym celu udać się do notariusza. To już jednak jest indywidualna decyzja obu stron transakcji.