Pomoc osobom niepełnosprawnym

Wśród nas nie brakuje osób niepełnosprawnych. Osoby te pewnie ocenia się różnie, ale można odnieść wrażenie, że wszystkim niepełnosprawnym zależy wyłącznie na jednym – normalnym życiu. Przez normalne życie należy rozumieć brak barier – dosłownie i w przenośni.

Zapewniana pomoc

W ten sposób dochodzimy do sedna sprawy, czyli pomocy, którą mogą uzyskać niepełnosprawni – trzeba przez to rozumieć choćby dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego czy likwidację barier technicznych i architektonicznych. Warte odnotowania jest też to, że należy spełnić dwa warunki. Niemniej nie chodzi o nic nadzwyczajnego – mowa o posiadaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności i złożeniu wniosku łącznie z wymaganymi załącznikami.

Gotowe formularze powinny znajdować się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jeżeli nie masz dostępu do internetu, pamiętaj, że możliwa jest wysyłka formularza. Zamówienie można złożyć, dzwoniąc na 61 878 19 44, 61 878 19 45, 61 878 17 34, 61 878 19 38, 61 878 17 31 lub 61 878 17 33.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się wraz z początkiem 2022 roku. Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, spokojnie, ponieważ czas na złożenie wniosku upłynie 31 grudnia 2022 roku. Oczywiście zawsze też można pytać – wystarczy zadzwonić na jeden z podanych numerów.

Warto też odnotować, że o pomocy niepełnosprawnym słyszy się w różnych częściach kraju.