Siostra elżbietanka uhonorowana Wielką Złotą Pieczęcią Miasta Poznań

Przyznano właśnie Wielką Złotą Pieczęć Miasta Poznania. Za pomoc osobom bezdomnym i w potrzebie, za prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących, nagrodę otrzymała siostra elżbietanka Józefa Krupa.

Jadłodajnia znajduje się przy ulicy Łąkowej. I od 2011 roku udziela najpilniejszej pomocy. osoby, które tam przychodzą mogą nie tylko otrzymać ciepły posiłek. Oferowana jest również pomoc w postaci ciepłych ubrań, przyborów higienicznych a nawet fotografa. Z tej pomocy skorzystało już wiele osób, które potrzebowały zdjęcia do wyrobienia dowodu osobistego.

„To wyróżnienie odbieram jako dowód, że ten skrawek poznańskiej ziemi jest obecnie bardzo potrzebny. Tutaj przychodzą osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji”- powiedziała nagrodzona Wielką Złotą Pieczęcią Miasta Poznania siostra Józefa Krupa.

Siostrom pomagają również wolontariusze. Jest ich niemalże setka z różnego przedziału wiekowego. Tylko w ubiegłym roku w jadłodajni na Łąkowej wydano 142 tysiące ciepłych posiłków. Przygotowano ponad 300 tysięcy kanapek.