Drzewa na ulicy 27 Grudnia w Poznaniu zostaną

Drzewa znajdujące się przy ulicy 27 Grudnia miały zostać wycięte pod nową inwestycję. Do prokuratury wpłynęło jednak zgłoszenie, broniące przed wycinką. Złożył je Wiesław Rygielski z Komisji Ochrony Środowiska. Odniósł się on do bezpodstawnego zezwolenia na wycinkę drzew.

Wkrótce później pojawiła się informacja z prokuratury, że do wycinki nie dojdzie.

„Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wskazał, że prowadził postępowanie administracyjne, wszyte na wniosek Urzędu Miasta Poznania, dotyczące wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia gniazd i siedlisk gołębia miejskiego Columbia livia forma urbana, w związku z planowaną wycinką drzew”. – czytamy w odpowiedzi prokuratury, w którym zaznaczono, że w drzewach na u. 27 Grudnia znajdują się gniazda gołębia grzywacza, czyli gatunku z listy zwierząt łownych.

Przepisy stanowią, że zwierzęta znajdujące się na tej liście objęte są szczególną ochroną. Zabrania się niszczenia ich gniazd. Rzecznik Ochrony Środowiska wstrzymał postępowanie, ponieważ było to poza jego kompetencjami.