Ruszył właśnie program „Kawka Bis”

Rozpoczęła się właśnie kolejna już edycja programu „Kawka Bis”. Czas składania wniosków upływa 31 lipca 2023 roku. O dofinansowanie należy się starać już teraz gdy wartość pomocy jest najwyższa. Z czasem będzie bowiem maleć. Obecnie pula wynosi 10 milionów złotych. Dokumenty będą rozpatrywane w zależności od kolejności wpłynięcia.

„Mamy nadzieję, że podniesienie większości kwot dotacji zachęci mieszkańców do zmiany źródeł ogrzewania w obecnym, czyli ostatnim roku, w którym mieszkańcy powinni pozbyć się „kopciuchów”, aby uniknąć kar od 2024 roku. Podniesiono przede wszystkim kwoty na systemy ogrzewania oparte o odnawialne źródła energii celem promowania tych rozwiązań wśród mieszkańców. To bardzo istotne, aby stały się one bardziej popularne w dobie panującego kryzysu energetycznego związanego z rynkiem paliw kopalnych”. – zaznacza Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Klimatu i Środowiska UMP.

Ekodoradca pomoże mieszkańcom ubiegać się o dofinansowanie. Opowie, na jakie metody ogrzewania można otrzymać pomoc finansową i przybliżą pojęcie uchwały antysmogowej.

Zadaniem ekodoradcy jest pomoc:

  • w pozyskaniu dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania w programie Kawka Bis,
  • w możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej po zmianie sposobu ogrzewania w programie „Czyste Powietrze”,
  • przybliżenie zapisów obowiązującej uchwały antysmogowej.

W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pozaklasowego pieca w przypadku zmiany na:

  • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,
  • pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.
  • Uwaga: nie są dotowane same instalacje fotowoltaiczne oraz rozbudowa już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.