Z przedsiębiorczością za pan brat – cykl szkoleń dla każdego studenta

Studenci z Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Artystycznego oraz Politechniki Poznańskiej, będą mieli możliwość uczestniczenia w cyklu zajęć z przedsiębiorczości. Spotkania kierowane są zarówno do studentów jaki i absolwentów oraz doktorantów.

Sala dydaktyczna zaplanowana jest w formule hybrydowej. Wykładowcy – zarówno przedstawiciele instytucji publicznych, jak i doświadczeni przedsiębiorcy – skupią się na takich tematach jak: przygotowanie biznesplanu,

  • rejestracja działalności gospodarczej,
  • podatkowe aspekty prowadzenia firmy,
  • prawa autorskie w firmie,
  • strategia marketingowa,
  • promocja i rozwój marki,
  • komunikacja z klientami,
  • negocjacje biznesowe.

Harmonogram spotkań rozpoczną zajęcia, które będą wprowadzeniem w tematykę ich działalności. Przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania opowiedzą, jak krok po kroku przygotować się do prowadzenia biznesu w Polsce, wskażą ważne kryteria, jakim muszą sprostać przyszli przedsiębiorcy oraz zarekomendują dostępne na rynku narzędzia wsparcia finansowego i pozafinansowego.