Twoja krew uratuje życie

Zbliża się okres świąteczny, który służy do dzielenia się dobrymi rzeczami z najbliższymi. Dobrze jest też dzielić się cennym darem – krwią. Mniej niż 500 ml tego płynu może odmienić czyjeś życie. W punkcie krwiodawstwa w Poznaniu na bieżąco monitorowany jest stan i zapotrzebowanie na krew. Najrzadszy z wszystkich grup -ABRh – najważniejsza grupa. Jednak każda kropla w każdej grupie jest na wagę złota.

Krew można oddać do RCKiK przy ul. Marcelińskiej 44, w swoim oddziale ogrodniczym oraz podczas mobilnej zbiórki. Adresy punktów i harmonogramy wydarzeń znajdują się na stronie internetowej.

Po oddaniu krwi krwiodawca ma prawo wziąć dzień wolny z pracy lub szkoły. Dawca otrzymuje również ekwiwalent kaloryczny, zazwyczaj w postaci czekolady lub innego pożywienia. Może również ubiegać się o zwrot kosztów podróży w punkcie odbioru. Ponadto dawcy mają prawo do otrzymania podatku za oddanie krwi w prezencie. Więcej o tych przywilejach można przeczytać na stronie RCKiK.