Remont autostrady – poszukiwany wykonawca

Wyremontowany zostanie odcinek drogi na zachód od autostrady Kosynierów Górczyńskich od strony Poznania. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy inwestycji budowlanych.

„Wykonanie naprawy jest konieczne, ponieważ na środkowe przęsło wiaduktu oraz na głowice podpór oddziałuje woda z systemu odwodnienia. W związku z tym dochodzi do korozji betonu i stali konstrukcyjnej obiektu nad trasą kolejową łączącą Warszawę z Berlinem, zbudowanego w latach 70. XX wieku i przebudowanego w 2007 roku” – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wyłoniony w przetargu wykonawca dostarczy izolację i część nośną wiaduktu. Stanie się tak, jeśli np. z częściowym zniszczeniem nawierzchni, bruku, chodników i betonu zbrojonego oraz zamknięciem izolacji i kanalizacji deszczowej.

Po remoncie i konserwacji nawierzchni uszkodzony fragment zbrojenia betonu oraz jezdnia i nawierzchnia jezdni zostaną odtworzone po zachodniej stronie jezdni. Utrzymany zostanie odjazd ruchu samochodowego drogą południową w kierunku Komornik.