Modernizacja ulicy Hulewiczów w Poznaniu i jej wpływ na mieszkańców Piątkowa

W Poznaniu na terenie dzielnicy Piątkowo zostanie przeprowadzony kolejny remont jednej z ważnych ulic. Prace modernizacyjne rozpoczną się 12 czerwca, a dotyczyć będą ulicy Hulewiczów. Remontowany odcinek znajduje się pomiędzy ulicami Obornicką a Herbową, co spowoduje konieczność zamknięcia go dla ruchu. Czas trwania prac remontowych wyniesie dwa miesiące.

Informacje na temat remontu przedstawił Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalnych. Celem prac jest odbudowa nawierzchni ulicy Hulewiczów, co znacząco wpłynie na poprawę komfortu jazdy dla użytkowników drogi. W związku z tym konieczne będzie zamknięcie tego odcinka dla ruchu kołowego.

Ulica Hulewiczów służy jako główna droga dojazdowa do osiedli usytuowanych przy ulicy Herbowej od strony ulicy Obornickiej. Niestety, mieszkańcy będą musieli zastosować się do czasowego utrudnienia w ruchu spowodowanego remontem, który potrwa osiem tygodni. Po zakończeniu prac można jednak spodziewać się lepszych warunków dojazdu do tych osiedli, co z pewnością pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców.