Ograniczenia w kursowaniu autobusów i tramwajów w Poznaniu w kontekście letniego rozkładu jazdy

Rok temu informowaliśmy o decyzji dotyczącej zmniejszenia liczby kursów na poznańskich liniach autobusowych. W praktyce oznaczało to utrzymanie letniej częstotliwości kursowania przez cały rok. Taka sytuacja wynikała z niedoboru kierowców oraz z odwołania wielu kursów.

W związku z tym, czy wprowadzenie tegorocznego letniego rozkładu jazdy oznacza dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu poznańskiego transportu publicznego, zarówno jeśli chodzi o autobusy, jak i tramwaje?

Trzeba zaznaczyć, że jak co roku, planuje się dostosowanie częstotliwości kursowania do zmniejszonej liczby pasażerów spowodowanej brakiem zajęć szkolnych oraz wyjazdami wakacyjnymi. Autobusy i tramwaje na liniach miejskich będą zatem zatrzymywały się na przystankach co 15 minut. W konsekwencji tego, nie nastąpi zmiana w obecnej częstotliwości kursowania autobusów miejskich. Jednakże, jeżeli chodzi o linie tramwajowe, to częstotliwość ich kursowania ulegnie modyfikacji – z obecnych 10 minut na 15 minut między poszczególnymi tramwajami.