Uwaga na Barszcz Sosnowskiego – groźna roślina powraca!

Według informacji przekazanych przez strażników Miejskich z Murowanej Gośliny, pojawia się coraz więcej przypadków niebezpiecznej rośliny – Barszczu Sosnowskiego. Na lokalnym portalu społecznościowym strażnicy ostrzegają: „Obcy się budzi” i apelują o zachowanie ostrożności podczas spacerów wśród pól, łąk oraz w rejonach osadników wodnych, gdzie mogą występować te rośliny.

Strażnicy zauważają, iż już teraz otrzymują zgłoszenia dotyczące obecności Barszczu Sosnowskiego, a nawet przypadki bliskiego kontaktu z rośliną i poparzeń. Przypominają, że roślina może być niebezpieczna nawet z pewnej odległości. W razie zaobserwowania obecności tego gatunku, proszą o zgłaszanie tego do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz do Straży Miejskiej. Jednocześnie apelują o stosowanie daleko idącej ostrożność w miejscach występowania takich roślin.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji o obecności Barszczu Sosnowskiego na terenie Poznania w bieżącym sezonie. W przeszłości jednak, pojawiały się przypadki występowania tej niebezpiecznej rośliny w różnych częściach miasta, między innymi na Morasku oraz przy ulicy Bydgoskiej.