Zmiany w organizacji ruchu związane z IV Biegiem Pamięci Lotto Poznański Czerwiec 1956

Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Inżynier Ruchu informują, iż dnia 25 czerwca 2023 roku, w godzinach od 9:30 do 12:00, nastąpią czasowe modyfikacje w organizacji ruchu drogowego na terenie Poznania. Powodem wprowadzenia zmian jest przeprowadzenie IV Biegu Pamięci Lotto Poznański Czerwiec 1956. Trasa tego wydarzenia obejmuje fragmenty ulic: 28 Czerwca 1956 r., Wspólnej oraz Rolnej.

W związku z imprezą sportową, dla ogólnego ruchu pojazdów zostaną wyłączone następujące odcinki dróg, wraz ze skrzyżowaniami znajdującymi się na tych odcinkach: – ulica 28 Czerwca 1956 r. (od bramy wjazdowej HCP do ulicy Wspólnej), – ulica Wspólna (od ulicy Rolnej do ulicy 28 Czerwca 1956 r.), – ulica Rolna (od ulicy Wspólnej do ulicy Partyzantów). Przy bramie wjazdowej na teren HCP oraz przy skrzyżowaniu ulicy 28 Czerwca 1956 r. z ulicą Wspólną zostaną zlokalizowane specjalne śluzy, które umożliwią przejazd przez trasę biegu. Te śluzy będą nadzorowane przez funkcjonariuszy Policji oraz Nadzoru Ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Warto również zdawać sobie sprawę z możliwych przestojów w ruchu tramwajowym i autobusowym podczas trwania wydarzenia (od godziny 10:00). Zachowany zostanie dojazd do ulicy Partyzanckiej od strony ulicy Hetmańskiej, a także dostęp do prywatnych posesji położonych na trasie biegu. Kolejne fragmenty trasy zostaną sukcesywnie otwarte dla ruchu po tym, jak ostatni uczestnicy zawodów je opuszczą.