Email Aquanet do Wód Polskich dotyczący zmian taryf

Pierwszego dnia lipca, operator sieci wodociągowej Aquanet, skierował oficjalne pismo do Wód Polskich. W swoim wniosku, przekazanym 3 lipca, firma postulowała o zakończenie obecnej taryfy na dostarczanie wody i ścieków wcześniej niż oryginalnie założono. Jednocześnie, Aquanet wystąpił z prośbą o zatwierdzenie nowych stawek.

Podwyżki cen to kolejny punkt, który Aquanet chce wprowadzić. Aktualna taryfa, która została autoryzowana we wrześniu 2021 roku, okazała się niewystarczająca. Zarówno wskaźniki waloryzacji ustalone podczas jej tworzenia, jak i przewidywany poziom inflacji były niedoszacowane, co doprowadziło do niezgodności z rzeczywistością.

Z powodu dynamicznego pchania gospodarki pod górę i rosnących kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, Aquanet znalazł się na minusie. Szczególny spadek rentowności działalności dotyczyło sektora wodno-kanalizacyjnego. Analiza finansowa ostatniego okresu obrachunkowego – od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 – pokazała straty rzędu 52,8 mln złotych.