Kontrowersje wokół planowanej inwestycji w centrum Poznania

Aktualny projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy obiektu wielopiętrowego, którego powierzchnia wynosić ma ponad 2 tysiące metrów kwadratowych. W przeszłości, na terenie pomiędzy znanymi poznańskimi punktami – Okrąglakiem a Arkadią – dominowały kamienice. Co więcej, w tym miejscu funkcjonowała również siedziba komunistycznych służb bezpieczeństwa, znana jako katownia.

W związku z tym Michał Grześ apeluje o przeprowadzenie badań archeologicznych przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na omawianym terenie. Na chwilę obecną nie posiada on informacji, czy jakiekolwiek podmioty wyraziły chęć budowy galerii handlowej lub innych sklepów na tym gruncie. Tymczasem propozycja zmiany zapisów dotyczących tego miejsca w studium została odrzucona przez prezydenta Poznania. Decyzje w tej sprawie mają zapaść podczas wtorkowej sesji rady miasta.

Niezależnie od tego, podczas dzisiejszej konferencji prasowej, radni miasta wyrazili sprzeciw wobec innych planowanych inwestycji. Szczególnie mocno zaprotestowali przeciwko sprzedaży ogrodów działkowych na Ostrowie Tumskim, budowie nowej drogi na Górczynie oraz planom wycinki lasu celem rozbudowy zakładów Volkswagena na Zielińcu.