Odznaczenia państwowe dla wybitnych obywateli: Uroczystość w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Dnia 27 lipca odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych odznaczeń państwowych. Honorowe wyróżnienia otrzymali wybrane osoby, które swoją działalnością przyczyniły się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju kraju. Do grona laureatów należeli działacze społeczni, frontu Solidarności oraz opozycji antykomunistycznej, pracownicy sektora medycznego, honorowi dawcy krwi, kombatanci Armii Krajowej, Sybiracy, członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz harcerze.

Miejsce ceremonii, którą zorganizowano tego dnia, to Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Zaszczyt wręczenia odznaczeń laureatom przypadł I wicewojewodzie wielkopolskiemu – Anecie Niestrawskiej. Dokonała tego w imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Osoby, które zostały nagrodzone odznaczeniami państwowymi tej dnia to przedstawiciele różnych grup społecznych: aktywiści społeczni, członkowie Solidarności i opozycji antykomunistycznej, profesjonaliści służby zdrowia, ludzie hojnie oddający krew jako honorowi dawcy, bohaterowie walczący w szeregach Armii Krajowej, Sybiracy, członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz zaangażowani działacze harcerscy.