Uniwersytecki Szpital Kliniczny wstrzymuje działalność Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Grunwaldzkiej został czasowo wyłączony z funkcjonowania. Bartosz Sobański, rzecznik placówki, podkreślił, że zawieszenie działalności oddziału to decyzja tymczasowa, z potencjałem do odwrócenia sytuacji. Wskazał również na wagę tego oddziału dla lokalnej społeczności, podkreślając determinację szpitala do jak najszybszego wznowienia jego działania.

Bartosz Sobański zaznaczył, że ta niefortunna sytuacja wcześniej dotknęła pacjentów tego oddziału, którzy mieli przełożone swoje wizyty. Jak tłumaczył rzecznik, przyczyną takiej decyzji była konieczność zmniejszenia kadry lekarskiej placówki.

Zarząd szpitala wyraził nadzieję, że mimo tych wydarzeń zaufanie pacjentów do placówki nie zostało zachwiane. Aktualnie prowadzone są negocjacje oraz planowane są strategie mające na celu jak najszybsze przywrócenie pełnej działalności oddziału. Jak podkreślił rzecznik, priorytetem jest działanie w najlepszym interesie pacjentów i zapewnienie im niezbędnej opieki medycznej w możliwie najkrótszym czasie.