W obronie Joanny: Komitet Obrony Demokracji organizuje manifestację w Poznaniu

W Poznaniu, pod egidą Komitetu Obrony Demokracji, odbyła się manifestacja. Jej celem była wyrażenie publicznej solidarności z pewną kobietą o imieniu Joanna. Miejsce zgromadzenia, plac Wolności, zostało wybrane nieprzypadkowo – symbolizowało prawo do swobodnego wyboru i samostanowienia. Wydarzenie przyciągnęło grupę osób, które łączyło wspólne przekonanie o potrzebie obrony praw kobiet.

Niezależnie od celów i idei manifestacji, na miejscu pojawiła się także pewna liczba kontrmanifestantów. Byli to przeciwnicy aborcji, których poglądy były diametralnie różne od tych głoszonych przez uczestników głównego zgromadzenia.

Sprawa Joanny, kobiety z Krakowa, była bezpośrednim powodem zorganizowania tego protestu. W kwietniu 2023 roku podjęła ona decyzję o przerwaniu ciąży ze względu na zagrożenie dla jej życia. Ta sytuacja stała się kolejnym głośnym przykładem skutków restrykcyjnych przepisów antyaborcyjnych w Polsce, które wstrząsnęły opinią publiczną. Manifestanci podkreślali, że prawo do samodzielnego decydowania o swoim ciele, w tym także przerwania ciąży z dowolnej przyczyny, to fundamentalna kwestia wolności każdej kobiety. Dodawali również, że żadna kobieta nie powinna ponosić konsekwencji prawnych za takie decyzje.