Ceny ogrzewania a spadek kosztów węgla – analiza na przykładzie Poznania i Gniezna

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, działające w Gnieźnie, podjęło decyzję o redukcji opłat za dostarczane usługi od sierpnia bieżącego roku. Zmniejszenie kosztów jest znaczące, ponieważ sięga nawet jednej czwartej dotychczasowych stawek. Równocześnie warto zauważyć, że ceny węgla w porównaniu do poprzedniego roku są niższe aż o 80 procent.

Niemniej jednak, sytuacja wygląda nieco inaczej na terenie Poznania, gdzie ciepło dla około 60 procent mieszkań dostarcza firma Veolia Energia Poznań. Większość produkowanego przez nich ciepła generowana jest z węgla. Olga Fasiecka, reprezentująca przedsiębiorstwo, wyjaśnia w rozmowie z Radiem Poznań, że obniżenie kosztów paliwa, takiego jak węgiel, nie powoduje natychmiastowego efektu w postaci zmniejszenia cen ciepła. Wskazuje na to, że firmy energetyczne są zobligowane do utrzymania obowiązkowych zapasów paliwa, które były zakupione gdy ich ceny były wysokie.

Jednocześnie Veolia Energia Poznań unika ujawnienia szczegółów odnośnie wielkości swoich zapasów węgla, nabywanego kiedy jego cena była znacznie wyższa niż obecnie. Dodatkowo przedsiębiorstwo podkreśla, że poza kosztami paliwa na cenę ciepła wpływa również wysoki poziom notowań uprawnień do emisji CO2. Aktualne taryfy są wynikiem średnich cen z branży ciepłowniczej z roku 2022.