Fundusze na rozwój nieruchomości komunalnych w Poznaniu

Zarząd zasobów lokalowych miasta Poznań otrzymał 22 miliony złotych z bezzwrotnej dotacji, która pochodzi z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Ta znacząca kwota finansowa ma zostać przekazana na różne cele, w tym na realizację projektów modernizacyjnych w odniesieniu do miejskich budynków oraz wsparcia w procesie budowy nowego kompleksu mieszkalnego na ulicy Darzyborskiej.

Przyznane fundusze zostaną rozdysponowane pomiędzy kilka kluczowych projektów. Ponad 13 milionów złotych zaplanowano na renowację kamienicy znajdującej się przy ulicy Garbary 41, która jest częścią historycznej dzielnicy Stare Miasto. Po remoncie budynek ten będzie mógł oferować 15 mieszkań przeznaczonych dla seniorów z Poznania. Dodatkowo, parter tego budynku zostanie przekształcony w Klub Seniora – miejsce służące integracji i aktywnościom starszego pokolenia.

Szereg funduszy, blisko 6 milionów złotych, przekazany zostanie również na kolejne etapy budowy bloku mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej. Właśnie w tym miesiącu Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podpisał umowę z głównym wykonawcą tego projektu. Jest to drugi etap tej inwestycji, a jej docelowym celem jest utworzenie 252 nowych mieszkań dla mieszkańców Poznania.