Nowe regulacje dla reklam w Poznaniu: Uchwała krajobrazowa wprowadzona w życie

Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami, obowiązującymi od soboty na terenie Poznania, przedsiębiorstwa oraz agencje reklamowe muszą dostosować swoje nośniki reklamowe do aktualnych wymogów prawa. Regulacje te, znane jako uchwała krajobrazowa, dają firmom 12 miesięcy na przystosowanie się do zmian.

Urząd miasta Poznania upominał w sobotę, że niezastosowanie się do tych regulacji będzie skutkować surowymi sankcjami. Dodatkowo, w celu kontroli przestrzegania nowych zasad, użyty zostanie specjalny pojazd wyposażony w zestaw detektorów i kamer.

W myśl uchwały krajobrazowej, miasto Poznań podzielone jest na cztery obszary. Każdy z nich ma wyznaczone indywidualne zasady dotyczące umieszczania reklam, małej architektury oraz ogrodzeń.

Wprowadzenie uchwały krajobrazowej pozwoliło na uzyskanie kompleksowego mechanizmu kontrolującego urządzenia reklamowe nie tylko na terenach należących do miasta, ale także na gruntach spoza jego administracyjnej granicy i poza strefą ochrony konserwatorskiej — mówił prezydent Jacek Jaśkowiak. Wyraził nadzieję, że wojewoda wielkopolski nie unieważni uchwały, co pozwoli na sprawnie przeprowadzony proces uporządkowania Poznania z nadmiaru jaskrawych szyldów i innych form reklamy naruszających estetykę przestrzeni publicznej.

Informacje ze strony miasta wskazują także, że w Wydziale Urbanistyki i Architektury Magistratu powstał specjalny zespół, którego zadaniem jest sprawdzanie zgodności nośników reklamowych z nowym prawem. Od momentu wejścia uchwały w życie, możliwe jest nakładanie surowych kar na te podmioty, które instalują nośniki niezgodne z obowiązującymi przepisami.