Planowane wyburzenie zabytkowego dworca PKP w Poznaniu na rzecz budowy nowych torów kolejowych

Znaczące zmiany mogą czekać starego, opuszczonego od lat budynku dworca PKP w Poznaniu. Mimo licznych planów związanych z jego zagospodarowaniem w przeszłości, teraz najpoważniejszym pomysłem, który pojawił się na horyzoncie, jest całkowite wyburzenie obiektu. Zgodnie z tą koncepcją, na miejscu historycznej budowli miałby powstać nowoczesny układ torów kolejowych.

Tytuł informacji sugeruje drastyczną transformację: „Stary budynek dworca PKP do rozbiórki? Na jego miejscu mogą powstać tory”. Tę potencjalną rewolucję, dotyczącą starego budynku dworca, potwierdza prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. Podczas rozmowy z WTK, wyraził on przekonanie, że miejsce to może stać się obszarem dla nowych torów kolejowych.

Nowa wizja gospodarowania przestrzenią dawnego dworca PKP zaowocowała planem wyburzenia całego budynku. Co więcej, nowe tory kolejowe i perony miałyby znaleźć swoje miejsce również na przyległym placu dworcowym oraz ulicy Dworcowej. Jednak jak podkreśla Łukasz Olędzki, rzecznik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ten ambitny plan nie jest jeszcze ostatecznie ustalony.

Według informacji przekazywanych przez WTK, całość poznańskiego dworca ma zostać przejęta przez spółkę PKP PLK. Firma ta jest odpowiedzialna za budowę nowych torów kolejowych.