Poznańskie bezrobocie na tle kraju – najniższe w Polsce!

Stolica Wielkopolski, Poznań, mimo napływu uchodźców z Ukrainy i migracji ekonomicznej z innych krajów, odnotowuje spadek liczby osób bez zatrudnienia. Co miesiąc odsetek bezrobotnych maleje, czyniąc Poznań liderem w zakresie najniższej stopy bezrobocia na terenie całego kraju. Dane zgromadzone pod koniec czerwca 2023 roku napawają optymizmem, pomimo tego że w skali całego półrocza sytuacja była mniej korzystna. Trudniejszy początek roku miał jednak wpływ na ten wynik.

Pod koniec czerwca 2023 roku w Poznaniu liczba bezrobotnych wynosiła 3,7 tysiąca osób. To oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób bez pracy zmniejszyła się o 136. Tym samym, jedynie 1 procent mieszkańców Poznania pozostaje bez zatrudnienia. W zestawieniu ze statystykami ogólnokrajowymi jest to imponujący wynik – w całej Polsce stopa bezrobocia wynosi 5 procent. Mimo iż pierwsze półrocze przyniosło wzrost liczby bezrobotnych o 100 osób, to już w drugim kwartale odnotowano spadek o 400 osób.

Z danych na koniec czerwca wynika, że na każde 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 110 kobiet. Około 18% osób pozostających bez pracy miało prawo do otrzymywania zasiłku, a ponad jedna trzecia tych osób była klasyfikowana jako długotrwale bezrobotna. Szukający zatrudnienia w Poznaniu stanowili również 340 osób z niepełnosprawnościami oraz 137 cudzoziemców. Powiatowy Urząd Pracy dysponował na koniec miesiąca 600 propozycjami pracy, co dawało średnio sześciu kandydatów na jedno stanowisko – jak informuje komunikat Urzędu Miasta Poznania.

Bezrobocie w Poznaniu jest najniższe w kraju i wynosi tylko 1 procent. Powiat poznański odnotowuje bliski wynik, z 1,1 procenta aktywnych zawodowo mieszkańców pozostającymi bez pracy. W Katowicach wskaźnik ten jest identyczny. Inne miasta prezentują wyższe statystyki: Warszawa – 1,3 procenta, Wrocław – 1,5 procenta, Kraków – 2 procenty, Gdańsk – 2,4 procenta, a najwyższe bezrobocie obserwujemy w Łodzi – 4,5 procenta.