Ograniczenie płatności gotówkowych w Polskim Ładzie nie wejdzie w życie

Planowana regulacja, która miała na celu ograniczenie transakcji gotówkowych, została wycofana z projektu Polskiego Ładu. Zgodnie z pierwotnym założeniem, limit dla jednorazowych płatności gotówkowych miał zostać zmniejszony z obecnych 15 tysięcy złotych do 8 tysięcy złotych. Nowa regulacja miała zacząć obowiązywać od pierwszego dnia 2024 roku.

Jednakże, ta kontrowersyjna zmiana nie wejdzie w życie. Oznacza to, że limit dla transakcji gotówkowych pozostanie na dotychczasowym poziomie 15 tysięcy złotych. Zmiana planów wynika z powszechnej krytyki ze strony publiczności, która doprowadziła do stworzenia nowelizacji przepisów.

Planowane obniżenie mogłoby wprowadzić pewne problemy dla małych i mikroprzedsiębiorców oraz osób wykonujących różnego rodzaju rzemiosło. W przypadku tych grup zawodowych, realizacja transakcji o znacznej wartości jest częstą praktyką, a więc ograniczenie płatności gotówkowych mogłoby skomplikować ich działalność gospodarczą.