Straż Graniczna Poznania zatrzymuje poszukiwaną Bułgarkę

Zgodnie z raportami, Straż Graniczna stacjonująca na poznańskim lotnisku Ławica zakończyła wolny bieg 26-letniej obywatelki Bułgarii. Kobieta ta została zatrzymana przez funkcjonariuszy, co szybko przyciągnęło uwagę jej partnera. W momencie, gdy mężczyzna ten pojawił się na miejscu, okazało się, że również jest osobą poszukiwaną.

Całe zajście miało miejsce 25 lipca. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Poznaniu prowadzili rutynową kontrolę graniczną pasażerów na pokładzie samolotu do Warny. Podczas tej kontroli natknęli się na wspomnianą 26-letnią Bułgarkę.

Kobieta była znana strażnikom granicznym z systemów informatycznych Straży Granicznej jako osoba poszukiwana przez organy ścigania za wprowadzanie do obiegu towarów opatrzonych sfałszowanymi znakami towarowymi. Przestępstwo to skutkowało wydanym nakazem aresztowania, który miał być wykonany jako zastępcza kara pozbawienia wolności trwająca trzy miesiące. Po potwierdzeniu aktualności sprawy i stwierdzeniu, że poszukiwania nadal są ważne, funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu cudzoziemki.