Kara finansowa dla POLMEDIQ od UOKiK za wprowadzanie konsumentów w błąd

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasza Chróstnego, firma POLMEDIQ została ukarana grzywną w wysokości niemal 91 tysięcy złotych. Ta kara finansowa została nałożona na spółkę z siedzibą w Poznaniu za działania, które wprowadzały konsumentów w błąd. Firma obiecywała bezpłatne badania odporności i porady medyczne, tymczasem faktycznie oferowała produkty i wprowadzała w błąd co do ich właściwości.

Tomasz Chróstny, jako Prezes UOKiK, ocenił te praktyki jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Po przeprowadzeniu postępowania i kontroli, wydano decyzję zakwestionowującą cztery praktyki spółki POLMEDIQ. W efekcie tych działań, nałożona została na nią kara finansowa w wysokości 90 952 złotych. To stanowi prawie 91 tysięcy złotych kary za wprowadzanie swoich konsumentów w błąd.