Hipolit Cegielski Poznań staje się częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Po dwuletnich staraniach, w dniu 31 sierpnia, firma Hipolit Cegielski Poznań została oficjalnie przyjęta do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Decyzja ta zapadła podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a jej realizacja rozpocznie się w najbliższych dniach poprzez podjęcie konkretnych działań formalnych.

Według Bartłomieja Wróblewskiego, posła PiS, jest to wydarzenie o znaczącym charakterze. Jak informuje, walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o zwiększeniu emisji akcji, co umożliwiło przejęcie 90% udziałów w H. Cegielski – Poznań S.A. Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy przejęcia akcji oraz złożenie wniosku do sądu.

Wróblewski kontynuując swoje wyjaśnienia dodaje: „Przez dołączenie do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Cegielski nie tylko dostarcza grupie swoich szerokich kompetencji, ale również sam zyskuje nowe możliwości rozwoju, które są stabilne i pewne. Dzięki integracji z Grupą, niewykluczona jest współpraca zarówno z innymi firmami wchodzącymi w skład Grupy, jak i z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi znajdującymi się w Poznaniu.”