Planowane grzebowisko dla zwierząt w Poznaniu: godne miejsce pochówku dla naszych milusińskich

Koncepcja stworzenia w Poznaniu specjalnego grzebowiska dla zwierząt jest obecnie brana pod uwagę przez radnych miasta. Przewidziane jest ono na obrzeżach cmentarza Miłostowo i ma na celu umożliwić godny pochówek zwierzętom domowym.

Interesujący pomysł na utworzenie miejsca odpoczynku dla zwierząt był już rozważany przez ponad dwie dekady, jednakże decyzje o jego realizacji nigdy nie doszły do skutku. W tamtym czasie kwestia pochówku zwierząt należała do obowiązków gminy, ale z biegiem lat przekształciła się ona w działalność komercyjną.

Obecnie pomysł na założenie cmentarza dla zwierząt powrócił, choć z nieco odmienną koncepcją. Jak informuje Biuletyn Miejski, jest przygotowywany miejscowy plan, który zakłada stworzenie komercyjnego grzebowiska dla zwierząt. Zarządzanie tym miejscem miałby prowadzić zewnętrzny operator, którego wyłoni miasto w ramach konkurencyjnego procesu.

Planowane grzebowisko miałoby zostać zorganizowane na obszarze porośniętym drzewami przy ulicy Wrzesińskiej, niewielkiej odległości od miejskiego cmentarza na Miłostowie. To tam właściciele zwierząt domowych będą mogli za odpowiednią opłatą pochować prochy swoich pupili.